John Venning

Ejer/Direktør

 • AIA ansvarlig
 • KSO certificeret
 • KMO certificer
 • energivejledning
 • Industri/Automatik, Alarm, Boliginstallationer Landbrug
 • Sol- og luftenergi
 • Ansat 1.7.1981 – 31.10.2013, herefter ejer.

Susanne Venning

Bogholder og butik

 • Bogholder/kontorassistent
 • Passer butikken
 • Ansat 1.11.2013

Sigurd Winkel

El-Installatør

 • El-installatør
 • KLS ansvarlig
 • Tekniker
 • Boligrenovering
 • Automatik
 • Spildevands automatik
 • Ansat pr. 1.11.2014

Kurt Svendsen

Elektriker

 • Tekniker
 • Boligrenovering,
 • Slagterier,
 • ABDL anlæg,
 • Nød & Panikbelysning,
 • Tyverialarmer.
 • Ansat 1979-1983, og igen fra 1986

Kasper Svendsen

Elektriker og Sikringstekniker

 • Tekniker
 • Alarmmontør
 • Boligrenovering
 • Landbrug
 • IHC
 • AIA anlæg
 • Ansat pr. 21.1.2008 som lærling.
 • Udlært pr. 20.7.2011

Daniel Andersen

Elektriker

 • Tekniker
 • Boligrenovering
 • Industri
 • Belysning
 • Ansat pr. 2/1.2018

Om El Huset Glumsø

Historien begynder: Glumsø Maskinfabrik v. H.P. Mathiesen (1907-1953)

Elhusets baggrund rækker mere end 100 år tilbage i tiden. Oprindeligt startede virksomheden i 1906/1097 under navnet ‘Glumsø Maskinfabrik v. H.P. Mathiesen’. Virksomheden henvendte sig i starten specielt til landbruget med maskiner og installationer. Dengang husede virksomheden på Sorøvej 23.

H.P. Mathiesen drev virksomheden helt frem til 1953, hvor han overdrog den til P.M. Petersen, der havde stået i lære hos sin onkel, H.P. Mathiesen i årene 1932–1936. Efter en 10-årig periode med ansættelse hos andre el-firmaer blev P.M. Petersen optaget som kompagnon i 1946, for så helt at overtage firmaet i 1953.

P.M. Petersen (1946 – 1981)

P.M. Petersen tog sin eksamen som el-installatør i 1942 fra Aalborg Tekniske Skole, og han vendte som nævnt tilbage til Glumsø i 1946 og gik i kompagniskab med sin onkel. I alt i 7 år før han i 1953 overtog virksomheden helt.

I 1947 flyttede P.M. Petersen virksomheden til hjørnet af Østergade og Nødholmsvej, hvor han havde værksted samt salg af lamper. I 1951 købte P.M. Petersen Ringstedvej 4 og flyttede både forretning og værksted hertil.

Ole Olesen kom fra Fyn i 1966 og arbejdede i firmaet i 3 år, inden han søgte mod Sønderborg for at læse til el-installatør. Via forskellige arbejdspladser vendte Ole Olesen i 1979 tilbage til Glumsø, hvor han sammen med sin ægtefælle, Lise, P.M. Petersens datter, købte Østergade 12.

I 1994 kunne elektrikersvend Dan Jensen fejre 25 års jubilæum

Som en af de første faldt Ole Olesen for daværende Suså Kommunes ide om etablering af et erhvervsområde i Glumsøs østlige udkant. El Huset kunne derfor i 2003 flytte fra Østergade til Glumsø Erhvervspark 1 med 800 m2 god plads til værksted, lager, garage, kontor og butik.

El Huset v. Ole Olesen (1981 – 2013)

I 1981 overtog Lise og Ole Olesen firmaet og flyttede det fra Ringstedvej til Østergade 12, hvor der foruden beboelse nu også blev indrettet butik og værksted. Samtidig skiftede firmaet navn til El Huset v. Ole Olesen.

Glumsø Erhvervspark 1 (2003 – )

Firmaet voksede de kommende år til at have 6 svende og 3 lærlinge ansat foruden Ole selv. Fra butikken blev der solgt et udvalg af el-materiel, lyskilder, hårde hvidevarer og køkkenmaskiner m.m.

Flere jubilæer

I 2006 kunne Ole Olesen sammen med overmontør John Venning Madsen fejre 25 års jubilæum, idet John blev ansat som lærling samtidig med, at Ole overtog firmaet.

I 2007 blev endnu et par jubilæer fejret: Firmaet havde 100 års jubilæum og endnu en svend – Kurt Svendsen – kunne fejre 25 års jubilæum.

I 2010 tog elektrikersvend Dan Jensen afsked med firmaet efter 40 års ansættelse, og i den forbindelse blev han tildelt Den Kongelige Belønningsmedalje.

Ny ejer

1. november 2013 købte overmontør John Venning sin arbejdsplads gennem mere en 30 år af sin mester Ole Olesen.

Generationsskiftet havde været på vej gennem nogle år, idet Ole Olesen hen ad vejen havde overdraget flere opgaver til John og dermed også mere og mere ansvar. En betingelse for John ved generationsskiftet var, at de to svende Kurt og Kaspar ville blive. Det ville de gerne, og de er stadig i virksomheden. Johns ægtefælle, Susanne, blev ansat til at varetage bogholderi samt butiksområde.

01.11.2014 blev Sigurd Winkel ansat som installatør.

01.06.2018 købtes ejendommen som El Huset har lejet sig ind i siden generationsskiftet med Ole Olesen. Samtidig omdannes virksomheden fra enkeltmandsejet til ApS.

02.01.2018 blev Daniel Andersens ansat som elektriker.

Home » PROFIL